Vindkraft – Vad är det egentligen?

Vad ett vindkraftverk är vet nog de flesta i dagens läge. Vindkraften är en alternativ energikälla som funnits med ett tag nu, faktum är att det första vindkraftverket byggdes redan 1888 av en amerikan och som sedan var i drift i 20 år.

Under tidigt 1900-tal fanns flera hundra vindkraftverk i Danmark och under 1950-talet byggdes stora experimentanläggningar i Danmark och ett fåtal andra europeiska länder. Var denna teknik något som skulle satsas på, eller inte, hoppades man få svaret på. Det dröjde dock ett par decennier innan storskalig produktion av vindkraftverk satte fart. Under de senaste 5–10 åren har vindkraftverken verkligen ökat explosionsartat. För 10 år sedan fanns det bara ett par hundra vindkraftsparker. Idag finns det över 3300 som tillsammans levererar omkring 10% av den el vi använder i Sverige. I Danmark står vindkraftverken för hela 41% av elproduktionen.

Ser man på hela världen så står vindkraften för drygt 3% av elproduktionen. Inom Europa är vindkraften som störst, tätt följt av Nordamerika och Oceanien. I Sydamerika, Afrika och Asien är vindkraften inte utbyggd mycket ännu och enbart ett fåtal länder i dessa områden har stora vindkraftverksparker.

Rent tekniskt så fungerar ett vindkraftverk som så att vinden får rotorbladen på vindkraftverket att snurra. Denna rörelse i form av rotation omvandlas till likström i generatorn som sitter högst upp i tornet på vindkraftverken. Likströmmen blir till växelström i en transformatorstation och går vidare ut på elnätet.

Vindkraft – Vad är det egentligen?
Vindkraft – Vad är det egentligen?

Det krävs vindstyrkor på minst 4m/s för att få vindkraftverken att producera el. Ett vindkraftverk fungerar som bäst när det blåser mellan 12–14m/s. Blåser det mer än 25m/s produceras ingen el alls, vindkraftverken stängs nämligen av vid så starka vindar av säkerhetsskäl. Sett till statistiken över vindar i Sverige så inträffar vindstyrkor på över 25m/s endast under några minuter per år och 90% av tiden produceras därmed el. Dagens vindkraftverk tar tillvara på drygt 50% av vindens energi, vilket lämnar utrymme för effektiviseringar och utveckling inom området.