Vardagliga klimatbovar

Det finns några vanliga klimatbovar i så gott som alla hushåll. Ofta är det vardagliga saker som människor tar för givet. Människan tänker inte så mycket på hur mycket el en enskild musikspelare eller läsplatta använder. Dessutom förblir många elektroniska enheter i beredskapsläge i stället för att vara helt avstängd. Det betyder att de fortfarande använder el även när de inte används aktivt. Lyckligtvis finns det saker som människor kan göra för att minska problemet. Miljövänlig avfallshantering är nyckeln. Det första som människor brukar tänka på när man diskuterar återvinning är plast, men det finns också andra ämnet såsom tungmetaller som måste hanteras på rätt sätt för att undvika att miljöskador.

Vardagliga klimatbovar
Vardagliga klimatbovar

Datorer och andra elektronik

2000-talets samhälle är beroende av datorer och Internet. Men det digitala samhället är beroende av stor IT-verksamhet som använder stora mängder el. Detta gäller både hemma och på jobbet och i skolan. Strömmande musik och filmer använder till exempel relativt mycket el. Det är dock fullt möjligt att ha IT-verksamhet som drivs av förnybar el. Faktum är att två tredjedelar av svenskarna stödjer klimatmärkning för digitala tjänster. Batterier innehåller farliga ämnen som kadmium, bly, kvicksilver eller litium. Laddningsbara batterier är mer miljövänliga än engångsbatterier. Men så småningom måste laddningsbara batterier också kasseras. Detta inkluderar gamla små elektroniska enheter med inbyggda laddningsbara batterier. Därför är det mycket viktigt att lämna in gamla batterier för återvinning i stället för att kasta ut dem i sopsäck med vanligt hushållsavfall. En annan vardaglig klimatbov är gamla bläckpatroner från skrivare. Dessa klassificeras som farligt avfall eftersom de innehåller färg kvar rester som är skadliga för miljön. Men många tillverkare återvinner nu färgpatroner. Kunden returnerar de tomma patronerna när de köper nya. Sedan rengör och fyller tillverkaren patronerna och säljer dem till ett något reducerat pris.

Matvanor

Ofta hörs det att man ska förminska sin köttkonsumtion utan att förstå varför. Men industriellt jordbruk, särskilt av djur för kött och mejeriprodukter, är en annan klimatbov.  Dessutom står metangas från risodlingar och boskapsskötsel för en betydelsefull del av växthusgasutsläppen. Baljväxter är inte bara näringsrika, de är också en bra proteinkälla. Och de är miljövänliga också. Baljväxter tar kväve från luften och fixerar det i marken via sina rötter. Vanligtvis tar växterna mer kväve än vad de behöver för sig själva och de omgivande växterna också kan dra nytta av den anrikade jorden.

Resande

De flesta måste resa som en del av sitt jobb eller sin livsstil. Kanske pendlar de till jobbet eller måste resa till ett köpcentrum för att handla. Med korta resor är det bättre att cykla eller åka kollektivtrafik såsom en spårvagn eller buss. Men naturligtvis är det inte alltid möjligt med längre resor. Sedan finns de som vill resa bort på semester. Men det finns olika sätt att göra och vissa är mycket mer miljövänliga än andra. Medan människor som kör bil måste betala en klimatskatt på bensinen de köper, betalar flygbolagen inte denna skatt på sitt bränsle. Att resa med tåg är mycket mer miljövänligt än att flyga. Hur mycket mer beror dock på hur elen produceras.

Resande
Resande