Vågkraftens för- och nackdelar

Vågkraft är en typ av vattenkraft som är relativt ny. Teknologin kommer antagligen att utvecklas vid goda resultat från vågkraftsparker. En vågkraftspark kan se lite annorlunda ut beroende på om man valt att utnyttja kraften i ytvågorna eller kraften i vågorna på botten. Vågkraftverken består av en boj som lyfts upp och ner av vågorna. En wire för ner denna energi i ett aggregat placerat på havsbotten. Energin som alstras förs in i ett ställverk placerat på botten och vidare med sjökablar upp på land och ut på elnätet. Ny teknik och idéer om utformning på vågkraftverken har dykt upp på senare tid och i Australien har man på en plats placerat dessa bojar ett par meter under havsytan för att de ska klara av stormar bättre.

Den potentiella marknaden är enorm och praktiskt taget outnyttjad. IRENA (International Renewable Energy Agency) uppskattar att potentialen för havsenergi är mellan 20 000–80 000 TWh el per år, eller 100%–400% av den nuvarande globala förbrukningen. Enligt FN:s miljöprogram bor cirka hälften av världens befolkning inom 60 km av en kust och 75% av våra stora städer ligger vid havet. Med de rätta förutsättningarna så är vågkraften en utmärkt källa att få el ifrån, el som dessutom är närproducerad. Som med allt så finns det även med denna teknologin både fördelar och nackdelar. En stor fördel med att utnyttja vågorna för att producera el är såklart att det är en förnyelsebar energikälla. Så länge det finns vind och hav kommer det finnas vågor. Ingen koldioxid släpps ut och inga av jordens resurser förbrukas under tiden man utnyttjar vågornas kraft. Så långt låter det bra, men faktum är att man hittills inte har lyckats skapa en lösning för vågkraft som lönar sig ekonomiskt för företagen. Det är fortfarande för dyrt helt enkelt, något som ny teknik brukar vara i början. Sedan kommer man aldrig att helt kunna förlita sig enbart på vågkraften eftersom naturen styr i detta fall hur mycket el som produceras, vi kan inte själva styra hur mycket vågor det är på haven. Det resulterar i att eftersom vi inte kan kontrollera elproduktionens mängd måste vi alltid ha en annan produktionsmetod av el som kan kompensera vid perioder med väldigt små vågor.

Vågkraftens för- och nackdelar
Vågkraftens för- och nackdelar

De förnyelsebara energikällorna är mer miljövänliga, men när man gör ingrepp i naturen så påverkas den i viss grad, kanske dock inte alltid till det sämre. Samma sak gäller här, men då tekniken inte funnits så länge så är man inte riktigt överens om vågkraftens miljöpåverkan ännu. Ena sidan menar att vågkraften bildar ett slags konstgjort rev och detta ökar då den biologiska mångfalden. Andra menar tvärtom, vågkraften skrämmer bort djuren och som följd drabbar det dem som livnär sig på fiske.  Beroende på i vilka hav och hur dessa ser ut kommer påverkan också att bli annorlunda. En sak är dock säker om vågkraften, den kommer garanterat att expandera så fort som tekniken blivit billigare. Men dit är det fortfarande en bit kvar än så länge.