Tidvattensenergi

Tidvattensenergi är en alternativ energikälla man inte hört mycket om här i Sverige. Tidvattnet har dock utnyttjats i århundraden för att driva sågar och kvarnar. Energin finns i tidvattnets rörelser som beror på solens och månens dragningskraft. Det behövs stora skillnader, upp emot tio meter, mellan flod och ebb för att det ska vara lönt med att omvandla energin till el. Dessa stora skillnader har vi inte i Sverige så här kommer vi nog aldrig få ett så kallat tidvattenkraftverk. Storbritannien har dock väldigt bra förutsättningar för tidvattenkraftverk och enligt beräkningar skulle ett tidvattenkraftverk mellan ön Orkney och Skottlands fastland kunna bidra med hälften av den effekt som behövs för Skottlands elförsörjning.

Hur ett tid vattenkraftverk fungerar

Det finns två olika sorters tidvattenkraftverk. Det ena utnyttjar strömmarna när vatten flyttas från kust till kust på grund av tidvattnet. Denna sorts tidvattenkraftverk placeras då under vattnet och liknar ett vindkraftverk. Den andra sortens tidvattenkraftverk byggs nära en kust med höga skillnader mellan ebb och flod. Principen är enkel, en damm byggs över mynningen på en vik. När tidvattnet stiger öppnas dammen och släpper in vattnet. När tidvattnet sjunker igen så öppnas dammen och släpper ut vattnet, men först passerar det genom en turbin. Turbinen alstrar elkraft och man har nu omvandlat energin till el. Ifall turbinen har svängbara turbinblad går det att utvinna el både vid inkommande och utgående tidvatten.

Projektet Tidal Lagoon Power

Projektet Tidal Lagoon Power
Projektet Tidal Lagoon Power

Detta projekt fick stort utrymme i media då det lanserades 2015 på grund av dess spektakulära innehåll. Projektet syftar till att revolutionera sättet man utnyttjar tidvattnets energi genom att bygga flera kilometer långa vågbrytare och på så sätt skapa tiotals kvadratkilometer stora konstgjorda laguner. I lagunen placeras tidvattenkraftverket och turbiner som kan vara så många från 20 stycken ända upp till 90 stycken. När tidvattnet kommer bromsas det upp av vågbrytaren. Genom detta förfarande kan man kontrollera den massiva energin och föra in vattnet i turbinkanalerna. Vattennivån i lagunen höjs och när det blir ebb så förs vattnet ut genom turbinerna vilket gör att el skapas på både vägen in och ut. Tidal Lagoon Power syftar till att bygga sex sådana tidvattenkraftverk och skulle det bli verklighet kommer de kunna stå för åtta procent av Storbritanniens elbehov. Klart är i alla fall att det minsta av dessa sex kraftverk kommer att börja byggas under 2018 i Swansea Bay i Wales. Det kommer ha 16 turbiner och kopplas upp direkt på elnätet. Det beräknas ta fyra år att bli helt klara och energin ska kunna försörja drygt 153 000 walesiska hem årligen med el. Investeringskostnaden för dessa projekt mäts i megawattimmar. Desto större tidvattenkraftverk desto mer kapacitet och investeringskostnaden per megawattimme sjunker. Nästa projekt man vill bygga efter detta i Swansea Bay är tänkt i Cardiff i Wales och ha en vågbrytare på 22 kilometer och hela 90 turbiner. Potentialen för detta projekt är stort och projektet menar att detta tidvattenkraftverk ensamt kan försörja alla walesiska hushåll utan problem. Om det blir så återstår att se, men det ser ut som om projektet kommer bli av med byggstart i slutet 2018 eller början på 2019. Förutom att skapa koldioxidfri el leder dessa projekt till tusentals jobb under byggandet och de ekonomiska fördelar detta leder till, som ökad handel, är alltid välkommet.