Solenergi

Solen strålar ut mängder av energi som kan tas tillvara på. Det är väldigt miljövänligt och måste inte bara användas till att producera el, utan kan också användas till värme. Det finns således två användningsområden för solenergi idag. Det är solvärme och solel.

Solvärme

Solvärme används vanligast för vattenvärmning för uppvärmning av villor. Även tappvarmvatten kan värmas upp med solvärmen. För att få värmen från solen används en solfångare. En solfångare kan se ut på liknande sätt som en solcellspanel, plan och vara monterad på taket på villan, men det finns även andra modeller som inte är plana. Solfångaren är ett vätskebaserat system och med det menas att genom solfångaren passerar en vattenbaserad vätska som helt enkelt för värmen vidare. Värmen förvaras sedan i ackumulatortankar och vid solfattiga dagar används den lagrade värmen. Att lyckas lagra solvärme och använda det under vinterhalvåret är svårt, det är på sommaren som man kan utnyttja denna typ av solenergi som mest.

Solel

Solel, eller som det också kallas, solkraft producerar el med hjälp av solceller eller genom en termisk process. Kort förklarat består en solcell av halvledare som fungerar som dioder. Halvledaren leder ström och består vanligtvis av kisel. När dioderna får solljus på sig uppstår en elektrisk ström. Solcellerna seriekopplas för att få högre spänning på elektriciteten. En växelriktare omvandlar likströmmen till växelström och det går nu att koppla in elen på det vanliga elnätet. Solceller kan också användas i mindre format och kan därmed ha många användningsområden, som till exempel att ladda mobilen eller sin bärbara dator. Allt genom solens energi.

Den termiska processen fungerar lite annorlunda. Här koncentreras solens strålar till en punkt med hjälp av linser eller speglar. Värmen som uppstår driver en ångturbin som är kopplad till en elektrisk generator som då kommer att omvandla energin till elektrisk energi.

Det finns även det som kallas PV/T (Photovoltaic/Thermal) som är ett solenergisystem som fångar upp både värmen och tillverkar el. Värmen distribueras vidare som varm tilluft och elen leds in på elnätet. Ett PV/T system har dock lägre verkningsgrad och används inte i stor utsträckning i dagsläget.

För- och nackdelar med solnergi

För- och nackdelar med solnergi
För- och nackdelar med solnergi

Att införskaffa solceller till sitt hus kostar en del, en siffra runt 100 000 kronor nämns som ett genomsnitt. Ett statligt investeringsstöd finns dock vilket ger 20 procent av investeringskostnaden tillbaka. Solcellerna sägs betala sig efter runt tio år och kostnaden man lägger på elförbrukning kommer då drastiskt att sjunka. Producerar man mycket överskottsel under sommaren kan man sälja denna el till sin elleverantör. Under vinterhalvåret behöver man dock oftast köpa in el från det vanliga elnätet då solcellerna inte får tillräckligt med solenergi då. Solcellerna är underhållsfria med en garanti på 25 år vilket gör att man inte behöver bekymra sig över solcellerna, utan håller de inte måttet har man garantin.

Att använda solens energi för att tillverka sin egen el eller värme är så miljövänligt man bara kan komma vilket är ett stort plus idag. Självklart produceras dock utsläpp vid produktionen av solceller men den miljöpåverkan från detta är fortfarande mycket mindre än de andra alternativen.En av anledningarna att solceller inte används ännu mer idag, är den trots allt höga engångskostnaden. Att det ska ta tio år innan solcellerna har betalat sig själva är för många alldeles för lång tid, kanske man inte planerar att bo kvar i huset om tio år. Men priserna på solceller fortsätter att sjunka och desto billigare det blir desto vanligare blir solcellerna.