Framtidens energikälla Läs Artikeln
07/05 2019

Framtidens energikälla

Idag är drygt hälften av Sveriges energiförbrukning från förnybara källor. Som i övriga skandinaviska länder konsumerar Sverige mer energi per capita än de flesta länder i världen. Med tanken på de kalla klimatet är det förståeligt. Med undantag för Island som får huvuddelen av sin energi från geotermisk värme, är Sveriges energiproduktion och användning ganska […]

Fossilfri energi Läs Artikeln
05/01 2019

Fossilfri energi

Kol, gas och olja finns i begränsade mängder i jorden och att extrahera dem från marken orsakar stor förorening av naturen. Processen att extrahera, raffinera och använda dem frigör en stor mängd växthusgaser. Därför har idag många människor ett stort intresse för energikällor från förnybara energikällor.

Bergvärme Läs Artikeln
03/01 2019

Bergvärme

Ett bra alternativ för uppvärmning av fastigheter med vattenburet system. Bergvärme bygger på att man utvinner den energi som finns i berget genom att koppla samman olika system och tekniker.

Energins kretslopp Läs Artikeln
09/28 2018

Energins kretslopp

Energi är en förutsättning för liv. Men trots att energi är så viktigt för oss människor så har vi ändå svårt att sätta fingret på vad energi faktiskt är.

Klimatmål för en hållbar framtid Läs Artikeln
09/10 2018

Klimatmål för en hållbar framtid

Vi står inför stora utmaningar om vi vill vända den negativa klimattrenden och se till så att våra barn i framtiden får en planet som går att leva på. För att komma till rätta med klimatförändringar, temperaturhöjningar och miljöproblem har en rad olika klimatmål satts upp, till exempel Parisavtalet.

Miljö eller klimat Läs Artikeln
08/27 2018

Miljö eller klimat

Miljö och klimat är heta potatisar i den svenska debatten just nu. Stundande klimatförändringar tvingar oss att granska oss själva och vår konsumtion. Växthuseffekten drivs på av utsläpp och miljön blir förgiftat.

Mer förnybar energi Läs Artikeln
08/11 2018

Mer förnybar energi

Samhället förändras och allt eftersom vi blir mer och mer beroende utav teknik, så ökar dessutom kraven på hållbar energi som kan driva tekniken utan att förstöra planeten.

Vattenkraft Läs Artikeln
01/20 2018

Vattenkraft

Vattenkraften är en helt förnybar och viktig källa till dagen elektricitet. Vattenkraften hade inte kunnat funnits utan solens påverkan då det är solen som värmer vattnet i haven så att det avdunstar. Denna avdunstning blir sedan till moln, efter att det kondenserat, och bildar snö och regn. Nederbörden från dessa moln kommer att forsa i […]

Forskningsområden inom energi Läs Artikeln
01/10 2018

Forskningsområden inom energi

Energi har väldigt många betydelser. Energi finns i princip överallt och det finns många olika sorters energi. En gemensam nämnare har alla olika sorters energi och den kallas för energiprincipen.

Geoenergi Läs Artikeln
01/02 2018

Geoenergi

Begreppet geoenergi behandlar ett större område än begreppet geotermisk energi. Skillnaden mellan de två är att geoenergi kommer oftast ifrån sex olika källor, bergvärme inräknat. Geoenergin kan även användas för att kyla, inte bara värma. Inom den geotermiska energisektorn tar man hand om enbart värmen som finns lagrad i jordens inre och för att komma […]

1 2