Miljö eller klimat

Miljö och klimat är heta potatisar i den svenska debatten just nu. Stundande klimatförändringar tvingar oss att granska oss själva och vår konsumtion. Växthuseffekten drivs på av utsläpp och miljön blir förgiftat. För att våra barn ska få en framtid och kunna leva på den här planeten så behöver vi utan tvekan åstadkomma stora förändringar. Men en vanlig missuppfattning i debatten handlar egentligen om begreppsparen miljö och klimat. Orden används ofta på fel sätt, och många vet inte skillnaden, vilket vållar bekymmer. Om man inte kan skilja på begreppen så kan man heller inte förstå hur ens beteende och konsumtion påverkar planeten. I den här artikeln tänkte jag därför skriva litegrann om just skillnaderna mellan miljö och klimat, och granska vilka problem begreppsförvirringen kan orsaka.

Vad är miljö?

Med miljö avses den närliggande naturen. Samspelet mellan djur, växter och människan i omgivningen. Skogar, berg, artrikedom, öppna landskap, sjöar och rena vattendrag är exempel på miljöfrågor. Besprutning av odlingar, övergödning på grund av gödsling med mera är problem för miljön. Att något är dåligt för miljön betyder inte nödvändigtvis att det är dåligt för klimaten, och vice versa, att något är ofarligt för miljön, innebär inte att det är ofarligt för klimatet. Just därför är det viktigt att skilja mellan begreppen miljö och klimat.

Vad är miljö?
Vad är miljö?

Vad är klimat?

Klimat å andra sidan är mer långvariga och statiska förhållanden i atmosfären. Klimatet omfattar exempelvis temperatur, väderförhållanden, lufttryck med mera. Olika områden på planeten har naturligt olika klimat – många svenskar tycker ju till exempel att det är ett mer behagligt klimat på sydliga breddgrader, medan norden bjuder på ett ganska kyligt klimat. Klimat är till stor del kopplat till metrologiska faktorer. När man talar om växthuseffekten så är det förändringar i klimatet som avses.

Missuppfattningar om miljö och klimat

Om man blandar ihop dessa begrepp så kan en rad olika missuppfattning uppstå. Ta exempelvis debatten om ekologiska odlingar. Ibland kan ekologiskt odlad frukt vara importerade från exempelvis Australien. Då gäller det att hålla isär begreppen miljö och klimat. Den ekologiskt odlade frukten kan i slutändan ha en större negativ påverkan på klimaten än en närproducerad frukt, men den har ändå mindre negativ inverkan på miljön, eftersom den odlads utan gifter och bekämpningsmedel. Dessutom slipper bönderna andas in farliga kemikalier. Nyligen kom just en studie som åtminstone indikerar att ekologiskt producerad mat har högre klimatpåverkan än icke‑ekologisk mat. Men att välja ett ekologiskt alternativ är helt klart bättre för miljön, eftersom de ekologiska odlingarna inte sprider massa gifter.

Samma problem uppstår när man talar om vegetarisk eller vegansk mat. Ett vanligt argument för att välja att fortsätta äta kött och dricka mjölk är att det bidrar till ”öppna landskap” – vilket är en miljöfråga. Om man tycker att öppna landskap är ett viktigt inslag i svensk miljö, så kan man framhärda att köttkonsumtion är bra för miljön. Men köttkonsumtionen är tveklöst dålig för klimaten. Produktionen av kött orsakar en stor andel av de utsläpp som bidrar till växthuseffekten, och om vi vill rädda planeten från en framtida klimatkatastrof så är vegansk kost en av de viktigaste åtgärderna.