Mer förnybar energi

Samhället förändras och allt eftersom vi blir mer och mer beroende utav teknik, så ökar dessutom kraven på hållbar energi som kan driva tekniken utan att förstöra planeten. Klimatförändringar hotar mänsklighetens framtid och det är framför allt utsläpp av växthusgaser som driver på klimatförändringarna. Därför behöver vi åstadkomma en övergång från gamla drivmedel till nya, hållbara och förnybara energikällor. Endast med förnybar energi kan vi klara av att leva i samklang med naturen och vår planet. I den här artikeln tänkte jag skriva lite mer om just förnybar energi.

Vad är förnybar energi?

För att värma våra bostäder, driva industriens maskiner och för att modern teknik ska fungera så behöves energi. Naturen är full av energi, men vi behöver alltså skapa energi som vi kan kontrollera. Den moderna lösningen heter elektricitet. Det finns flera olika sätt att alstra el, men förr i tiden var vi till stor del nödgade att elda olika naturliga resurser, till exempel kol eller olja. När kol och olja eldas frigörs dock en stor mängd lagrad koldioxid ut i atmosfären. Dessutom är dessa resurser inte oändliga. Mängden naturresurser är begränsad och kan faktiskt ta slut om vi inte använder dem sparsamt.

Förnybar energi är motsatsen. Förnybar energi är elektricitet som genereras ut förnybara källor som aldrig kan ta slut. Förnybar energi utnyttjar rörelseenergin i vind i och vatten, eller utvinner energi direkt ur solens strålar. Förnybar energi innebär att vi skapar elektricitet direkt ur naturens krafter, vi omvandlar lite av den energi som just nu finns i omlopp till el.

Varför behövs förnybar energi

Varför behövs förnybar energi
Varför behövs förnybar energi

Den största fördelen med förnybar energi är att den är ren. Det innebär att den inte släpper ut koldioxid på samma sätt som eldningen av fossila bränslen. Visst kan det förekomma en del utsläpp även när man skapar el av förnybara källor – själva byggnationen av ett vindkraftverk kan bidra till utsläpp. Men förnybar energi har betydligt lägre klimatpåverkan än att elda kol. För att vi ska klara av att bromsa växthuseffekten är det därför nödvändigt att vi ställer om produktionen av el till att använda förnybara energikällor. Annars är risken stor att följderna från klimatförändringarna blir katastrofala. Kataklysm hotar stora delar av jordens landyta.

Hållbar framtid

Om vi vill ha en hållbar framtid för vår planet, så att även våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn kan njuta av jordens rikedomar, så är det viktigt att vi ställer om energiproduktionen. Vi måste sluta elda kol och andra fossila bränslen, och vi måste använda mer förnybar energi. Men vi måste dessutom förändra våra konsumtionsvanor. Det är viktigt att vi blir mer medvetna om vår egen klimatpåverkan och förändrar vårt eget beteende.

Hållbar framtid

För att planeten ska må bra och vara ett bra hem för framtida generationer är det inte bara viktigt att ställa om till förnybar energi, vi måste även sluta åka bil så mycket, sluta köpa så mycket onödigt och minska flygandet. Det är inte nödvändigt att uppgradera sin telefon innan det gått sönder, man måste inte köpa en ny garderob varje säsong och man behöver inte äta kött varje dag. Tillsammans måste vi hjälpas åt att rädda planeten och skapa en hållbar framtid.