Framtidens energikälla

Idag är drygt hälften av Sveriges energiförbrukning från förnybara källor. Som i övriga skandinaviska länder konsumerar Sverige mer energi per capita än de flesta länder i världen. Med tanken på de kalla klimatet är det förståeligt. Med undantag för Island som får huvuddelen av sin energi från geotermisk värme, är Sveriges energiproduktion och användning ganska typisk för Norden.

Sveriges största energikälla är vattenkraft vilken står för ungefär 46% av produktionen medan kärnkraft står för ungefär 37% och alla andra energikällor tillsammans står för ungefär 17%. Kärnkraften skall gradvis avvecklas när kärnreaktorerna stängs av på grund av sin ålder. Det sista två kärnreaktorer ska stängas under 2040-talet. Målet är 100% förnybar elproduktion men det finns ingen bestämt datum när Sverige når detta mål.Med förnybar elproduktion menar man solkraft, vindkraft, vattenkraft, bergvärme, och vågkraft. Att tillverka, transportera och installera sådana anläggningar innebär vissa Co2 utsläpp men sedan får man många års utnyttjande med litet eller inget Co2 utsläpp. Det är viktig med tanken på hur ökad utsläpp av växthusgaser bidrar till negativa klimatförändringar. De flesta energikällor kan på egen hand bara försörja en bråkdel av Sveriges behov. Därför är framtidens energikälla troligen en kombination av olika källor i ett integrerat system. Som exempelvis solceller, när solen skiner, och batterier för att lagra överflödig solenergi tills den behövs.  Olika energikällor, såsom vatten, vind och sol, kan användas tillsammans som komponenter i ett större kraft produktionsnätverk. Amerikanska sociologen Lewis Mumford skrev om sådana nätverk, som han kallade för Neotechnics (nytekniska), under 1930-talet men då var man mer intresserad av att bygga stora kraftanläggningar. Tyvärr valde dåtidens ledande politiker och företagare att satsa på stora vattenkraftverk med kolossal dammar såsom Hoover Dam i USA och andra storskaliga lösningar. Kanske för att dom var mer intresserade av att få ut el till så många människor som möjligt på kortast tid, så det var en bortkastad möjlighet.

Framtiden är decentraliserad

Framtiden är decentraliserad

Sådan decentralisering innebär också att, även om en del av elnätet blir skadat, är det relativt lätt att överföra kraften från en annan del. Det kan vara bra om en del av landet har ovanlig hög kraftförbrukning, exempelvis under ett ovanligt kallt vinterväder, eller om en terrorist skadar ett kraftverk. Och när delar av nätverket måste underhållas eller bytas ut, går det bra med att få el från andra delar av nätverket så ingen lämnas utan el. Just för att så mycket av dagens elnätverk system är automatiserade redan, kan man utveckla vidare datorprogram som kan styra elnätet och tilldela mer el i områden där hög användning förutses.I dagens Tyskland får den som har egna solpaneler på taket köpa och sälja eget el överskott genom elnätverket. På det sättet, om hushållet behöver mer el än det som genereras via egna enheter, kan man köpa ytterligare el från elnätverket. Detta är en viktig garanti så ingen riskerar vara utan el t.ex. under extrema oväder. Och Tyskarna får pengar tillbaka om överflödig el överförs från dem till elnätet.

Så framtidens energikälla beror delvis på hur man använder sina energikällor och vad man använder som källor. Framtidens energikälla består av en kombination av hållbara och förnybara källor och tekniker. Och framtidens energikälla är kolneutral.