Framtidens energi

Ett ämne som onekligen intresserar folk från hela världen är våra framtida energikällor. Förnyelsebara energikällor tar redan idag stor plats på energimarknaden, men de kommer bli allt större. Solens energi kommer utnyttjas på helt nya och effektivare sätt än den görs idag. Olika lokala eller nationella lösningar kommer också tillämpas till större del, istället för att som idag ha ett verk som producerar el till ett mycket stort geografiskt område. Nya energikällor är ett måste. Globalt ska de fossila bränslena vara helt utfasade år 2050 om klimatmålen ska uppnås. Det kan verka som en omöjlig uppgift, men det är det inte.

Idéer finns

Det är inte brist på idéer som är problemet för de framtida energikällorna. Det är snarare att teknikmässigt är vi inte riktigt där vi behöver vara för att kunna ta tillvara på stora mängder energi från exempelvis solen. Dagens el produceras traditionellt i stora anläggningar som kärnkraftverk och vattenkraftverk. Dessa system är dock relativt känsliga och vid störningar så påverkas många människor. Idéer som idag är omöjliga behöver inte alls vara det om 20 år. Exempel på det är fusionskraften som enkelt skulle lösa alla framtida elbehov. Fusionskraft har även fördelarna att går något fel stannar processen och det blir kallt, ingen risk för omgivningen finns. Dessutom kommer bränslet från vanligt havsvatten och väger inte mer än ett frimärke. Temperaturen i reaktorn behöver dock vara en cirka 150 miljoner grader Celsius och det är där problemen uppstår. Man kan med dagens teknik inte producera mer energi än den energi som tillförs till processen. Dessutom finns andra problem som dagens vetenskap inte kan lösas. Men idéen finns och jobbas på.

Även gångbara lösningar finns
Även gångbara lösningar finns

De två forskarna i miljöteknik respektive transportteknik Mark Z Jacobson och Mark A Delucchi hävdar att det är fullt möjligt att med dagens lösningar att skapa ett nytt globalt energiförsörjningssytem med sol-  vind- och vattenkraft. De har räknat fram att om tjugo år har vi ett effektbehov på 17 terawatt på jorden. I deras exempel står vattenkraft för 9 procent, vindkraft för 51 procent och solkraft för 40 procent av energin. Det som krävs för att tillgodose det framtida energibehovet är byggandet av 490 000 tidvattenturbiner, 5350 geotermiska kraftverk, 100 nya vattenkraftverk, 3 800 000 vindkraftverk, 720 000 vågkraftverk, 1 700 000 000 solpaneler på hustak, 49 000 solkraftverk och 40 000 större anläggningar med solpaneler. Att bygga allt det är fullt möjligt, kapaciteten finns. Dock kommer det bli brist på råvaror till allt detta. Sedan kostar det också 100 miljarder dollar under en 20-årsperiod, vilket egentligen inte är så farligt då behovet skulle täcka hela världen. Med allt detta skulle vi nå klimatmålen och vi skulle kunna fortsätta titta på våra serier på netflix.com, ha kontakt med våra vänner på facebook.com, spela våra favoritspel på pokerstarscasino.eu och svenskaspel.se samtidigt som företagen skulle kunna fortsätta producera brödet vi äter, datorerna vi använder och varorna vi så behöver utan avbrott. Det är inte en självklarhet att vi skulle kunna fortsätta med det om 30 år när kärnkraftens dagar är över, om inte nya och förbättrade energikällor kommer till. De förnybara energikällorna är mindre benägna att få avbrott i sin energiproduktion vilket också är ett plus. För många av oss är strömavbrott direkt förlamande, speciellt om det är långvarigt. På flera platser runt om i världen är strömavbrott också mycket vanligt.

Är solen svaret?

I princip all energi vi använder idag kommer egentligen från solen. Undantagen är kärnkraft och geotermisk energi. Kol och olja bildades av solvärme och fotosyntes. Vattenkraft finns tack vare att solens värme ser till att vattnets kretslopp fungerar. Vindarna som driver ett vindkraftverk finns tack vare solens uppvärmning av jordytan. Forskare ställer på grund av detta en mycket enkel fråga; om nästan alla energiformer som idag används indirekt kommer från solen, varför inte gå direkt till källan och utnyttja solenergin? Där menar många att solpaneler används ju idag, men när man ser siffrorna över dagens utnyttjande av solenergin så får man en annan uppfattning. Av den energin som solen strålar ut i rymden är det cirka en tjugo miljarddel som träffar ytan. Alltså 0,00000000005 procent. Solenergin som når markytan motsvarar en effekt på drygt 1 kW/m2. Med dessa siffror kan man räkna ut att om vi tog tillvara på en tiotusendel av den solenergi som når jordytan under ett år skulle den energin räcka och bli över för hela jordens energiförbrukning under det året. Framtidens lösningar för att ta tillvara på solenergin finns redan på ritbordet. Problemet med solen är att den går ner och det är det svårt att göra något åt. På natten produceras en mycket liten del energi med hjälp av solpaneler här på jorden. Men både Kina och Japan planerar att bygga rymdbaserade solkraftstationer fram till år 2030. Med den tekniken skulle man ta tillvara på de höga nivåerna av strålning som finns dygnet runt i rymden. Men utmaningarna är många. Överföring av mikrovågor från en höjd på 36 000 kilometer till en platt yta på tre kilometer är som att trä en nål. Det klarar inte dagens teknik. Ännu. Men vi kommer dit också, det är bara en tidsfråga. Framtidens energikällor kommer komma snabbt och förvånansvärt snart.