Fossilfri energi

Kol, gas och olja finns i begränsade mängder i jorden och att extrahera dem från marken orsakar stor förorening av naturen. Processen att extrahera, raffinera och använda dem frigör en stor mängd växthusgaser. Därför har idag många människor ett stort intresse för energikällor från förnybara energikällor.

Vindkraft är en alternativ energikälla men det är lite kontroversiellt, därför att dom uppfattas som störande av vissa. Vindturbiner skapar en hel del buller när det byggs vindkraftsparker med flera vindturbiner i närheten av varandra. De flesta vindturbiner idag har en horisontell axel och är väldigt långa så att de kan fånga luftströmmen högt upp. Nu finns det vindturbiner med vertikalaxel också. Vertikala vindkraftverk med få rörliga delar är lättskötta, bullrar betydligt mindre än horisontella och passar bättre till småskalig användning, dessutom är vindriktningen oviktig för vertikala vindturbiner. Tidigare fick Sverige så gott som all sin energi från vattenkraftverk. Det dröjde till 1960-talet, med utvecklingen av ärnkraft, som man slutade bygga vattenkraftverk.

Traditionellt vattenkraftverk har en ganska stor miljöpåverkan eftersom man bygger dammar och stänger in hela flöden. Det betyder att flodbädden nedströms från även ett litet vattenkraftverk kan ha en mycket låg vattennivå. Fisk och andra vattendjur och växter lider eller kan dö. Men det finns även alternativa vattenkraftverk som inte är så miljöskadliga. I en modern variant av det gamla vattenkvarn hjulet använder vissa vattenkraftverk en kanal som leder en del av flodvattnet genom turbinen. Huvuddelen av vattnet flödar fritt som vanligt.

Andra alternativ

Andra alternativ

Solenergi blev först intressant för ledande forskare och politiker under mitten av 1800-talet och var redan då uppfattad som framtidens energikälla. Men man saknade möjligheter till riktigt bra batterier som kunde lagra energin tills den behövdes.

Men nu är det mer effektivt och lättanvänt än tidigare. Priset på solpaneler har sjunkit också. Stora öknar, som exempelvis Sahara öken, har massor av sol året runt. Det går inte att utnyttja det just nu eftersom öken området har stora sandstormar som bokstavligen slipar bort solcellerna. Men forskare tror det går att utveckla någon sorts skyddslack.  Bergvärme använder jorden som sin värmekälla där man extraherar värme från marken under vintern och återlämnar den till marken under sommaren. Man borrar ett relativt litet hål i marken som sträcker sig ner till berggrunden och sedan cirkulerar brinevätska via slangar. Vätskan tar upp värme från berggrunden och levererar den till ett hus eller andra byggnad som skall uppvärmas. Under sommarhalvåret görs det precis tvärtom. Buller från en värmepump kan uppfattas som störande men pumpen kan placeras i källaren eller på ett annat avskilt område. Vågkraft använder kraft skapat av havsvågor. Teoretiskt sätt är det intressant som en energikälla eftersom det finns hav över stora delar av jorden. Men hittills har man inte hittat på ett praktiskt sätt att ta till vara energin från denna potentiella kraftkälla. Storbritannien, Portugal, Australien och USA har alla vågkrafts anläggningar och hoppas utveckla tekniken vidare. En stor anledning till att man vill utveckla fossilfria energikällor är för att kraftigt förminska Co2 utsläpp orsakade av människor och därmed klimatförändringar orsakade av mänskliga aktiviteter. Fossilfri energi leder till renare luft och vatten jämfört med kol, gas och olja.