Forskningsområden inom energi

Energi har väldigt många betydelser. Energi finns i princip överallt och det finns många olika sorters energi. En gemensam nämnare har alla olika sorters energi och den kallas för energiprincipen.

Energiprincipen går ut på att energi kan inte förstöras eller skapas utan kan bara omvandlas. Många forskare studerar energi varje dag för att det finns nya grejer hela tiden de får lära sig, men även hur man kan utnyttja energi till vardagen. Enda sen allra första dagen har energi existerat, som t.ex. big bang. Där var det en helt sinnessjukt hög energi som var varm i en liten rund prick, tillslut blev energin så hög att den runda pricken expanderade i en sanslös fart och storlek.

Elektrisk energi

Alla elektroniska föremål fungerar via elektrisk energi, som t.ex. lampor, spisar, mobiltelefoner etcetera. Elektrisk energi omvandlas av kärnkraft, vindkraft och vattenkraft för att sedan skickas ut via ledningar som i sin tur skickas hem till dig, din arbetsplats och många fler ställen. Energi omvandlas även till värme vilket kan vara farlig för människan och man behandlar energin på fel sätt. Blixtnedslag har oerhört stor elektrisk energi men är oerhört svårt för människan att utnyttja på ett rimligt sätt. 

Kemisk energi

Kemisk energi

Kemisk energi finns oftast i mat som fisk, grönsaker, kött och frukter. Den kemiska energin finns dock inte bara i mat utan även i trä. Ett exempel som ofta är framtaget när man förklarar vad kemiska energi gör är att om du eldar en träbit så kommer det frigörs energi och omvandlas till värmeenergi och strålningsenergi. Ett annat exempel är när människan äter mat så ger det energi till kroppen genom en förbränning som sker.

Lägesenergi/Rörelseenergi

Lägesenergin är den energi som ett föremål har. Hur mycket energi ett föremål har beror helt på hur stort föremålet är. hur mycket det väger och hur snabbt det rör sig. Rörelseenergi är den energin ett föremål har när det rör sig. Lägesenergi och rörelseenergi hänger oftast ihop, ett exempel är vid flygplan. Planet har sitt lägesenergi men sedan rör det på sig och omvandlas till rörelseenergi.

Värmeenergi

Är den sortens energi som finns i stort sett alla föremål som är varma. I hemmet har vi t.ex. element och det är tack vare värmeenergin som elementen blir varma. Värmeenergin är en sorts energi som uppkommer när värme uppges. Solstrålarna som kommer är faktiskt inte värmeenergi från början utan det omvandlas direkt när solstrålarna kommer på våran hud.

Forskning

Forskningen inom energi är oerhörd viktig, det är tack vare energin vi har alla föremål och i stort sett allting man ser. Även om människan har kommit väldigt långt inom detta ämne så finns det fortfarande mycket vi inte förstår oss på och vet hur vi skall utnyttja energin till allra högsta grad. Extremt mycket energi går åt av att kyla ner byggnader där det är väldigt varmt klimat och det blir väldigt dyrt, så forskare letar om det finns smartare och billigare sätt att använda energin på men ändå få samma resultat.