Energi i Sverige

Sverige är ett land som ligger i framkant när det kommer till många saker. Demokrati, jämlikhet, källsortering och socialt ansvarstagande. Vi är även ett av de mer tekniskt utvecklade länderna och tillhör toppskiktet av de länder som använder minst kontanter tack vare våra smidiga digitala verktyg och andra betallösningar. En annan sak som Sverige är väldigt duktiga med är framställande av energi. I Sverige har vi en lång historik av elproduktion där förnyelsebar energi varit i fokus.

Vattenkraft

Vattenkraft går långt tillbaka i tiden i Sverige. I Sverige sker ungefär hälften av all elproduktion genom just vattenkraft, där Vattenfall är den största producenten. Vattenkraft orsakar nästan inga utsläpp och är en pålitlig källa med ett konkurrenskraftigt pris. Energin utvinns från ställen där vatten rör på sig som en följd av regn eller snö. Detta gör att vattenkraft kan utvinnas från de flesta åar och älvar, något som det finns gott om i Sverige.

Vindkraft

Vindkraft

Sverige har goda förutsättningar även för att producera el från vindkraft. Sverige har långa kuster där det blåser mycket. Mellan tolv och femton procent av all el vi använder kommer just från elkraft. Detta är dock en rejäl ökning under de senaste åren, vilket tyder på att utvecklingen av vindkraft mest troligt kommer fortsätta ta marknadsandelar. En bidragande faktor är att vindkraftverken blivit både större och effektivare. Ett torn kan nu producera mer energi än vad de kunde tidigare. Det som talar mot vindkraft är hur de påverkar landskapet och även till viss del fågellivet. Därför argumenteras att vindkraft kan placeras ut till havs. Problemet med det är att det är mycket dyrare att bygga vindkraft ute till havs än vad det är att bygga på land.

Kärnkraft

Sverige har en historik av att använda sig av kärnkraft. Detta håller dock på att avvecklas, trots att kärnkraften är en av de former av elproduktion som släpper ut minst koldioxid. De är även betydligt effektivare. Ett enda kärnkraftverk producerar mer än 1000 vindkraftverk. Anledningen till att kärnkraft håller på att avvecklas i Sverige är inget annat än ett resultat av ett politiskt spel där politiker fokuserar mer på att göra det som genererar i fler röster än att göra det som faktiskt är bäst för väljarna.

Att kärnkraft är så impopulärt bland väljare har att göra med de risker som kommer med ett kärnkraftverk. Många hör talas om de olyckor som varit och de radioaktiva utsläpp som spridits till följd av detta. Media har även gjort ett bra jobb med att blåsa upp bilden av att kärnkraft skulle vara farligt. Sen att nedstängningen av kärnkraftverk har resulterat i att fler länder använder sig av kolkraft, och att den extra påverkan på miljön orsakar fler dödsfall per år än vad kärnkraft gjort totalt genom alla år, det är det ingen som bryr sig om. Dock sker stora satsningar av kärnkraft i bland annat Kina. Bill Gates har varit med och undersökt möjligheten att ta fram säker kärnkraft som inte bara undviker risken för härdsmälta, de kan även utvinna energi från redan förbrukar uran som ligger som en slaskprodukt från de gamla kärnkraftverken. Så vem vet. Kanske kärnkraften inom kort tid kommer komma tillbaka till Sverige. Men i en ny och bättre form.