Läs Artikeln
09/15 2017

Vågkraftens för- och nackdelar

Vågkraft är en typ av vattenkraft som är relativt ny. Teknologin kommer antagligen att utvecklas vid goda resultat från vågkraftsparker. En vågkraftspark kan se lite annorlunda ut beroende på om man valt att utnyttja kraften i ytvågorna eller kraften i vågorna på botten. Vågkraftverken består av en boj som lyfts upp och ner av vågorna. […]

Läs Artikeln
09/02 2017

Alternativa energikällor

Alternativen till de traditionella energikällorna såsom olja, kol och kärnkraft är flera och idag så används många av alternativen. Men de behöver bli fler, effektivare och vanligare vilket är nödvändigt för att få ner priserna till konsument. Det har under väldigt många år pratats om alternativa energikällor men det är inte förens det senaste årtiondet […]

1 2