Bergvärme

Ett bra alternativ för uppvärmning av fastigheter med vattenburet system. Bergvärme bygger på att man utvinner den energi som finns i berget genom att koppla samman olika system och tekniker.

Genom att ta tillvara värmen i grundvattnet så omvandlas detta till värme i ett system i våra bostäder. Bergvärme har på senare tid blivit populärt beroende på i första hand kostnaden men även tillförlitligheten och att det är ingen skatt eller avgifter som det är då det gäller ren elvärme. Det finns olika system för olika storlekar på bostäder. Då ser tekniken likadan ut oavsett storlek på systemet. Det som krävs är att du har ett vattenburet värmesystem. Det går naturligtvis att byta ut elvärme till vattenburet men då ökar investeringskostnaden för bergvärmeanläggningen. Att ha vattentankar är en fördel för då kan du lagra den värmen som bergvärmesystemet skapar, dvs du värme upp en större mängd vatten som du sedan låter cirkulera i dina element. Det innebär att bergvärmesystemet känner av temperaturen i dina vattentankar och stoppar när det är varmt, sen drar systemet i gång igen av sig själv.

Hur fungerar bergvärme?

Beroende på behov så borras två stycken hål i marken på 90-200 m djup. I dessa hål för man ner speciella slangar med vätska. Denna vätska värms upp av det grundvatten som finns i borrhålen. Vätskan passerar sedan själv bergvärmepumpen och dess kompressor som värme upp vattnet i ditt system till önskad temperatur. Borrhålen är förbundna med bergvärmepumpen vilket gör att det är en procedur att koppla in vilket görs av kunnig personal. Bergvärme är driftsäker och ger bra effekt. Kostnaden för anskaffning av bergvärme är ganska hög, men den betalar sig inom 5-8 år beroende på investeringskostnaden. Bergvärme kan med fördel kombineras med vedpanna eller pelletspanna. Bergvärmen kan värma flera hus på en gård genom att man gräver kulvertar som är isolerade och överför värme till olika byggnader. Det krävs ett större system om uppvärmning ska ske i flera byggnader. Om utrymme finns och installatören har gjort sin granskning så är ett bergvärmesystem installerat på ungefär en vecka med inkörning och kontroll av funktionen.

Fördelar och nackdelar med bergvärme

det är fortfarande inte komplett gratis trots allt

Den största fördelen är så klart kostnaderna och dess tillförlitlighet. Det är viktigt att den som har ett bergvärmesystem lär sig hur det fungerar så att driften säkerställs. Det går utmärkt att kombinera bergvärme med andra system som vedpanna mm. Som alla system vi har i dag för uppvärmning så är det känsligt vid strömavbrott. Även en vedpanna är utslagen vid strömavbrott då cirkulationspumpen inte går för den drivs av el. När du funderar på att göra denna typ av investering, fundera även då på att se över din el så att du kan driva det nödvändigaste med ett eget elverk som installeras av elektriker så att du inte sitter fast vid strömavbrott. Har du redan annan energikälla i din fastighet som tex, öppen spis så är det ett bra komplement till bergvärmen. Genom att ha olika värmekällor tillgängliga så säkerställer du din värme även tiden av kris. Det finns inget system som klara sig helt själv vid bortfalla av el mm.

Sammanfattning

Bergvärme är ett bra alternativ för att sänka sina kostnader. Dock är det lika sårbart som många andra system vid elavbrott. Bergvärme är en dyr investering men återbetalar sig själv i längden.