Naturgaskraft Läs Artikeln
12/20 2017

Naturgaskraft

Naturgas finns lagrat i jordskorpan och består till största delen av metan. Naturgas används bland annat till industriella processer, för kraft och värmeproduktion och för uppvärmning av fastigheter. Efter kol och olja är naturgas den råvara som används mest till energiförsörjning och svarar för en fjärdedel av världens energiförsörjning. I Sverige ligger vi dock efter […]

Fusionskraft Läs Artikeln
12/12 2017

Fusionskraft

Fusionskraftverk skulle hypotetiskt kunna ersätta dagens kärnkraftverk. Fusionsenergi är energi som frigörs vid sammanslagning av lätta atomer och är solens energiprocess. Fusionskraft är ren, ofarlig och fri från koldioxidfri. Fusion är mycket säkrare än fission vilket är klyvning av tunga atomer som dagens kärnkraftverk bygger på. Skulle något gå fel i en fissionsreaktor avstannar processen […]

Tidvattensenergi Läs Artikeln
12/02 2017

Tidvattensenergi

Tidvattensenergi är en alternativ energikälla man inte hört mycket om här i Sverige. Tidvattnet har dock utnyttjats i århundraden för att driva sågar och kvarnar. Energin finns i tidvattnets rörelser som beror på solens och månens dragningskraft. Det behövs stora skillnader, upp emot tio meter, mellan flod och ebb för att det ska vara lönt […]

Framtidens energi Läs Artikeln
11/25 2017

Framtidens energi

Ett ämne som onekligen intresserar folk från hela världen är våra framtida energikällor. Förnyelsebara energikällor tar redan idag stor plats på energimarknaden, men de kommer bli allt större. Solens energi kommer utnyttjas på helt nya och effektivare sätt än den görs idag. Olika lokala eller nationella lösningar kommer också tillämpas till större del, istället för […]

Geotermisk energi Läs Artikeln
11/17 2017

Geotermisk energi

Den värme som finns i jordens inre är det som kallas för geotermisk energi. Denna sorts värme kan komma från tiden när jorden bildades eller från värme som skapas vid radioaktivt sönderfall i jordens inre. Islands gejsrar är ett bra exempel på geotermisk energi, där varmt vatten tränger ända upp till jordytan. Vill man ta […]

Biomassa som energikälla Läs Artikeln
11/03 2017

Biomassa som energikälla

Biomassa är organiskt material och kan således bestå av många olika saker. Exempel på biomassa kan vara avfall från jord- och skogsbruk, vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin och vegetabiliskt avfall från pappersproduktion och pappersmassa. Biomassa är en stor producent av förnybar energi, närmare två tredjedelar av den förnybara energin i Europa kommer från biomassa. Det som produceras […]

Solenergi Läs Artikeln
10/14 2017

Solenergi

Solen strålar ut mängder av energi som kan tas tillvara på. Det är väldigt miljövänligt och måste inte bara användas till att producera el, utan kan också användas till värme. Det finns således två användningsområden för solenergi idag. Det är solvärme och solel. Solvärme Solvärme används vanligast för vattenvärmning för uppvärmning av villor. Även tappvarmvatten […]

Vindkraft – Vad är det egentligen? Läs Artikeln
09/29 2017

Vindkraft – Vad är det egentligen?

Vad ett vindkraftverk är vet nog de flesta i dagens läge. Vindkraften är en alternativ energikälla som funnits med ett tag nu, faktum är att det första vindkraftverket byggdes redan 1888 av en amerikan och som sedan var i drift i 20 år. Under tidigt 1900-tal fanns flera hundra vindkraftverk i Danmark och under 1950-talet […]

Vågkraftens för- och nackdelar Läs Artikeln
09/15 2017

Vågkraftens för- och nackdelar

Vågkraft är en typ av vattenkraft som är relativt ny. Teknologin kommer antagligen att utvecklas vid goda resultat från vågkraftsparker. En vågkraftspark kan se lite annorlunda ut beroende på om man valt att utnyttja kraften i ytvågorna eller kraften i vågorna på botten. Vågkraftverken består av en boj som lyfts upp och ner av vågorna. […]

Alternativa energikällor Läs Artikeln
09/02 2017

Alternativa energikällor

Alternativen till de traditionella energikällorna såsom olja, kol och kärnkraft är flera och idag så används många av alternativen. Men de behöver bli fler, effektivare och vanligare vilket är nödvändigt för att få ner priserna till konsument. Det har under väldigt många år pratats om alternativa energikällor men det är inte förens det senaste årtiondet […]

1 2