Läs Artikeln
05/01 2019

Fossilfri energi

Kol, gas och olja finns i begränsade mängder i jorden och att extrahera dem från marken orsakar stor förorening av naturen. Processen att extrahera, raffinera och använda dem frigör en stor mängd växthusgaser. Därför har idag många människor ett stort intresse för energikällor från förnybara energikällor.

Läs Artikeln
03/01 2019

Bergvärme

Ett bra alternativ för uppvärmning av fastigheter med vattenburet system. Bergvärme bygger på att man utvinner den energi som finns i berget genom att koppla samman olika system och tekniker.

Läs Artikeln
09/28 2018

Energins kretslopp

Energi är en förutsättning för liv. Men trots att energi är så viktigt för oss människor så har vi ändå svårt att sätta fingret på vad energi faktiskt är.

Läs Artikeln
09/10 2018

Klimatmål för en hållbar framtid

Vi står inför stora utmaningar om vi vill vända den negativa klimattrenden och se till så att våra barn i framtiden får en planet som går att leva på. För att komma till rätta med klimatförändringar, temperaturhöjningar och miljöproblem har en rad olika klimatmål satts upp, till exempel Parisavtalet.

Läs Artikeln
08/27 2018

Miljö eller klimat

Miljö och klimat är heta potatisar i den svenska debatten just nu. Stundande klimatförändringar tvingar oss att granska oss själva och vår konsumtion. Växthuseffekten drivs på av utsläpp och miljön blir förgiftat.

Läs Artikeln
08/11 2018

Mer förnybar energi

Samhället förändras och allt eftersom vi blir mer och mer beroende utav teknik, så ökar dessutom kraven på hållbar energi som kan driva tekniken utan att förstöra planeten.

Läs Artikeln
01/20 2018

Vattenkraft

Vattenkraften är en helt förnybar och viktig källa till dagen elektricitet. Vattenkraften hade inte kunnat funnits utan solens påverkan då det är solen som värmer vattnet i haven så att det avdunstar. Denna avdunstning blir sedan till moln, efter att det kondenserat, och bildar snö och regn. Nederbörden från dessa moln kommer att forsa i […]

Läs Artikeln
01/10 2018

Forskningsområden inom energi

Energi har väldigt många betydelser. Energi finns i princip överallt och det finns många olika sorters energi. En gemensam nämnare har alla olika sorters energi och den kallas för energiprincipen.

Läs Artikeln
01/02 2018

Geoenergi

Begreppet geoenergi behandlar ett större område än begreppet geotermisk energi. Skillnaden mellan de två är att geoenergi kommer oftast ifrån sex olika källor, bergvärme inräknat. Geoenergin kan även användas för att kyla, inte bara värma. Inom den geotermiska energisektorn tar man hand om enbart värmen som finns lagrad i jordens inre och för att komma […]

Läs Artikeln
12/20 2017

Naturgaskraft

Naturgas finns lagrat i jordskorpan och består till största delen av metan. Naturgas används bland annat till industriella processer, för kraft och värmeproduktion och för uppvärmning av fastigheter. Efter kol och olja är naturgas den råvara som används mest till energiförsörjning och svarar för en fjärdedel av världens energiförsörjning. I Sverige ligger vi dock efter […]

1 2