Alternativa energikällor

Alternativen till de traditionella energikällorna såsom olja, kol och kärnkraft är flera och idag så används många av alternativen. Men de behöver bli fler, effektivare och vanligare vilket är nödvändigt för att få ner priserna till konsument. Det har under väldigt många år pratats om alternativa energikällor men det är inte förens det senaste årtiondet som storskalig utbyggnad av dessa har påbörjats. Vattenkraften är ett undantag som funnits med länge.

Solceller har funnits sedan 1970-talet men det är inte förens på senare år som det har blivit ekonomiskt försvarbart att utnyttja solcellerna. Solcellerna som finns på dagens marknad har dock en låg verkningsgrad, endast cirka 15%. Det är alltså 15% av den solenergi som träffar solcellspanelen som kan omvandlas till el, resten blir bara till värme. Här finns mer att hämta helt klart.

Vindkraft är också en källa som på senare år har blivit något att räkna med. För 10 år sedan fanns det bara ett par hundra vindkraftsparker. Idag finns det över 3300 som tillsammans levererar omkring 10% av den el vi använder. Även här finns det möjligheter att effektivisera produktionen i form av bättre och effektivare generatorer och turbiner.

Solceller tillsammans med vindkraft är två viktiga energikällor
Solceller tillsammans med vindkraft är två viktiga energikällor
Solceller tillsammans med vindkraft är två viktiga energikällor

En av dagens största miljöbovar är bilen. Det finns idag flera alternativ till de traditionella drivmedlen men de två som är på frammarsch är elbilar och biogasbilar. Elbilarnas batterier har på senare år utvecklats men de är inte där de måste vara ännu för att elbilarna ska dominera marknaden. En hybridbil är det som just nu är mest populärt av de två, som kombinerar eldrift med en vanlig förbränningsmotor som då kräver diesel eller bensin.

Med en renodlad elbil kommer man idag cirka 150–200 kilometer innan man måste ladda batteriet. Det finns givetvis väldigt dyra elbilar som kommer upp i betydligt bättre räckvidd men då pratar vi väldigt mycket pengar också. En full laddning av en elbil tar vanligtvis mellan 6 – 8 timmar vilket gör att det är inget man använder för att åka på bilsemester med. Men utvecklingen kommer fortsätta gå framåt även här, med kraftfullare batterier och förkortad laddningstid.

Biogas kan utvinnas genom rötning av livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam. Biogasen ersätter en fossil bränslekälla samtidigt som den tar hand om avfallet. Biogasbilarna har oftast vanliga bensinmotorer som kompletterats med ett separat bränslesystem för gasen.

Det tar ofta lång tid för tekniken att utvecklats, den första gasbilen kom 1914. Ändå har vi inte kommit längre än vad vi gjort ännu. Men viktiga steg framåt tas och framtidens energikällor kommer se väldigt annorlunda ut än idag. Mycket handlar om att utnyttja solen på fler sätt.

Det forskas om genomskinliga solceller som då kan användas som glas och solceller i vägarna som kan driva elbilarna. Mer storskaliga tekniker finns också tankar kring, såsom flytande solcellsparker och solceller i rymden.