Läs Artikeln
07/05 2019

Framtidens energikälla

Idag är drygt hälften av Sveriges energiförbrukning från förnybara källor. Som i övriga skandinaviska länder konsumerar Sverige mer energi per capita än de flesta länder i världen. Med tanken på de kalla klimatet är det förståeligt. Med undantag för Island som får huvuddelen av sin energi från geotermisk värme, är Sveriges energiproduktion och användning ganska […]