Läs Artikeln
05/01 2019

Fossilfri energi

Kol, gas och olja finns i begränsade mängder i jorden och att extrahera dem från marken orsakar stor förorening av naturen. Processen att extrahera, raffinera och använda dem frigör en stor mängd växthusgaser. Därför har idag många människor ett stort intresse för energikällor från förnybara energikällor.