Läs Artikeln
09/28 2018

Energins kretslopp

Energi är en förutsättning för liv. Men trots att energi är så viktigt för oss människor så har vi ändå svårt att sätta fingret på vad energi faktiskt är.

Läs Artikeln
09/10 2018

Klimatmål för en hållbar framtid

Vi står inför stora utmaningar om vi vill vända den negativa klimattrenden och se till så att våra barn i framtiden får en planet som går att leva på. För att komma till rätta med klimatförändringar, temperaturhöjningar och miljöproblem har en rad olika klimatmål satts upp, till exempel Parisavtalet.