Läs Artikeln
12/20 2017

Naturgaskraft

Naturgas finns lagrat i jordskorpan och består till största delen av metan. Naturgas används bland annat till industriella processer, för kraft och värmeproduktion och för uppvärmning av fastigheter. Efter kol och olja är naturgas den råvara som används mest till energiförsörjning och svarar för en fjärdedel av världens energiförsörjning. I Sverige ligger vi dock efter […]

Läs Artikeln
12/12 2017

Fusionskraft

Fusionskraftverk skulle hypotetiskt kunna ersätta dagens kärnkraftverk. Fusionsenergi är energi som frigörs vid sammanslagning av lätta atomer och är solens energiprocess. Fusionskraft är ren, ofarlig och fri från koldioxidfri. Fusion är mycket säkrare än fission vilket är klyvning av tunga atomer som dagens kärnkraftverk bygger på. Skulle något gå fel i en fissionsreaktor avstannar processen […]

Läs Artikeln
12/02 2017

Tidvattensenergi

Tidvattensenergi är en alternativ energikälla man inte hört mycket om här i Sverige. Tidvattnet har dock utnyttjats i århundraden för att driva sågar och kvarnar. Energin finns i tidvattnets rörelser som beror på solens och månens dragningskraft. Det behövs stora skillnader, upp emot tio meter, mellan flod och ebb för att det ska vara lönt […]