Framtidens energi Läs Artikeln
11/25 2017

Framtidens energi

Ett ämne som onekligen intresserar folk från hela världen är våra framtida energikällor. Förnyelsebara energikällor tar redan idag stor plats på energimarknaden, men de kommer bli allt större. Solens energi kommer utnyttjas på helt nya och effektivare sätt än den görs idag. Olika lokala eller nationella lösningar kommer också tillämpas till större del, istället för […]

Läs Artikeln
11/17 2017

Geotermisk energi

Den värme som finns i jordens inre är det som kallas för geotermisk energi. Denna sorts värme kan komma från tiden när jorden bildades eller från värme som skapas vid radioaktivt sönderfall i jordens inre. Islands gejsrar är ett bra exempel på geotermisk energi, där varmt vatten tränger ända upp till jordytan. Vill man ta […]

Läs Artikeln
11/03 2017

Biomassa som energikälla

Biomassa är organiskt material och kan således bestå av många olika saker. Exempel på biomassa kan vara avfall från jord- och skogsbruk, vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin och vegetabiliskt avfall från pappersproduktion och pappersmassa. Biomassa är en stor producent av förnybar energi, närmare två tredjedelar av den förnybara energin i Europa kommer från biomassa. Det som produceras […]